VỀ ĐẦU TRANG
Hotline
  Viet Soul Co., Ltd
0236 3891289/ 0914068811
0236 3891289

0914 068 811 - Ms Thịnh

vietsoul.sell1@gmail.com
nvhieu.vs@gmail.com

K322 H08/11 Hải Phòng, Đà Nẵng

VPĐD: C17, K/Nhà Champaca Garden,

Đường Ống Nước, KP.Tân Hòa, P.Đông Hòa, Dĩ An, BD

Zalo: 0914004212

 

 
Chứng nhận

 
Thống kê truy cập
Đang xem: 7
Trong ngày: 22
Tổng truy cập: 441873
 
Trang chủTin Tức - Sự KiệnTin Việt SoulBảng trọng lượng thép hộp - ống

Ngày tạo: 11/01/2018

 Bảng tính đơn trọng thép Ống- Hộp- Vuông

STT Tên sản phẩm Độ dài(m) Trọng lượng(Kg)
1 Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.0 6 3.45
2 Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.1 6 3.77
3 Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.2 6 4.08
4 Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.4 6 4.7
5 Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.0 6 2.41
6 Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.1 6 2.63
7 Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.2 6 2.84
8 Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.4 6 3.25
9 Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.0 6 2.79
10 Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.1 6 3.04
11 Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.2 6 3.29
12 Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.4 6 3.78
13 Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.0 6 3.54
14 Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.1 6 3.87
15 Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.2 6 4.2
16 Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.4 6 4.83
17 Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.5 6 5.14
18 Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.8 6 6.05
19 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.0 6 5.43
20 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.1 6 5.94
21 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.2 6 6.46
22 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.4 6 7.47
23 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.5 6 7.97
24 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.8 6 9.44
25 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.0 6 10.4
26 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.3 6 11.8
27 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.5 6 12.72
28 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.0 6 4.48
29 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.1 6 4.91
30 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.2 6 5.33
31 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.4 6 6.15
32 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x1.5 6 6.56
33 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.8 6 7.75
34 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 2.0 6 8.52
35 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.0 6 6.84
36 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.1 6 7.5
37 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.2 6 8.15
38 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.4 6 9.45
39 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.5 6 10.09
40 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.8 6 11.98
41 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.0 6 13.23
42 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.3 6 15.06
43 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.5 6 16.25
44 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.0 6 5.43
45 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.1 6 5.94
46 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.2 6 6.46
47 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.4 6 7.47
48 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.5 6 7.97
49 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.8 6 9.44
50 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.0 6 10.4
51 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.3 6 11.8
52 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.5 6 12.72
53 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.0 6 8.25
54 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.1 6 9.05
55 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.2 6 9.85
56 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.4 6 11.43
57 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.5 6 12.21
58 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.8 6 14.53
59 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.0 6 16.05
60 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.3 6 18.3
61 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.5 6 19.78
62 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.8 6 21.79
63 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 3.0 6 23.4
64 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 0.8 6 5.88
65 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.0 6 7.31
66 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.1 6 8.02
67 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.2 6 8.72
68 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.4 6 10.11
69 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.5 6 10.8
70 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.8 6 12.83
71 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.0 6 14.17
72 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.3 6 16.14
73 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.5 6 17.43
74 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.8 6 19.33
75 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 3.0 6 20.57
76 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.1 6 12.16
77 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.2 6 13.24
78 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.4 6 15.38
79 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.5 6 16.45
80 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.8 6 19.61
81 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.0 6 21.7
82 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.3 6 24.8
83 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.5 6 26.85
84 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.8 6 29.88
85 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.0 6 31.88
86 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.2 6 33.86
87 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.4 6 16.02
88 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.5 6 19.27
89 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.8 6 23.01
90 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.0 6 25.47
91 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.3 6 29.14
92 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.5 6 31.56
93 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.8 6 35.15
94 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.0 6 37.35
95 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.2 6 38.39
96 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.1 6 10.09
97 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.2 6 10.98
98 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.4 6 12.74
99 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.5 6 13.62
100 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.8 6 16.22
101 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.0 5 17.94
102 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.3 6 20.47
103 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.5 6 22.14
104 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.8 6 24.6
105 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.0 6 26.23
106 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.2 6 27.83
107 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.4 6 19.33
108 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.5 6 20.68
109 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.8 6 24.69
110 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.0 6 27.34
111 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.3 6 31.29
112 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.5 6 33.89
113 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.8 6 37.77
114 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.0 6 40.33
115 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.2 6 42.87
116 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.1 6 12.16
117 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.2 6 13.24
118 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.4 6 15.38
119 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.5 6 16.45
120 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.8 6 19.61
121 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.0 6 21.7
122 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.3 6 24.8
123 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.5 6 26.85
124 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.8 6 29.88
125 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.0 6 31.88
126 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.2 6 33.86
127 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.5 6 20.68
128 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.8 6 24.69
129 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.0 6 27.34
130 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.3 6 31.29
131 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.5 6 33.89
132 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.8 6 37.77
133 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.0 6 40.33
134 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.2 6 42.87
135 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.5 6 24.93
136 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.8 6 29.79
137 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.0 6 33.01
138 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.3 6 37.8
139 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.5 6 40.98
140 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.8 6 45.7
141 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.0 6 48.83
142 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.2 6 51.94
143 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.5 6 56.58
144 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.8 6 61.17
145 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 4.0 6 64.21
146 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 1.8 6 29.79
147 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.0 6 33.01
148 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.3 6 37.8
149 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.5 6 40.98
150 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.8 6 45.7
151 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.0 6 48.83
152 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.2 6 51.94
153 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.5 6 56.58
154 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.8 6 61.17
155 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 4.0 6 64.21
Thép ống mạ kẽm Hòa Phát
156 Ống mạ kẽm D12.7 x 1.0 6 1.73
157 Ống mạ kẽm D12.7 x 1.1 6 1.89
158 Ống mạ kẽm D12.7 x 1.2 6 2.04
159 Ống mạ kẽm D15.9 x 1.0 6 2.2
160 Ống mạ kẽm D15.9 x 1.1 6 2.41
161 Ống mạ kẽm D15.9 x 1.2 6 2.61
162 Ống mạ kẽm D15.9 x 1.4 6 3
163 Ống mạ kẽm D15.9 x 1.5 6 3.2
164 Ống mạ kẽm D15.9 x 1.8 6 3.76
165 Ống mạ kẽm D21.2 x 1.0 6 2.99
166 Ống mạ kẽm D21.2 x 1.1 6 3.27
167 Ống mạ kẽm D21.2 x 1.2 6 3.55
168 Ống mạ kẽm D21.2 x 1.4 6 4.1
169 Ống mạ kẽm D21.2 x 1.5 6 4.37
170 Ống mạ kẽm D21.2 x 1.8 6 5.17
171 Ống mạ kẽm D21.2 x 2.0 6 5.68
172 Ống mạ kẽm D21.2 x 2.3 6 6.43
173 Ống mạ kẽm D21.2 x 2.5 6 6.92
174 Ống mạ kẽm D26.65 x 1.0 6 3.8
175 Ống mạ kẽm D26.65 x 1.1 6 4.16
176 Ống mạ kẽm D26.65 x 1.2 6 4.52
177 Ống mạ kẽm D26.65 x 1.4 6 5.23
178 Ống mạ kẽm D26.65 x 1.5 6 5.58
179 Ống mạ kẽm D26.65 x 1.8 6 6.62
180 Ống mạ kẽm D26.65 x 2.0 6 7.29
181 Ống mạ kẽm D26.65 x 2.3 6 8.29
182 Ống mạ kẽm D26.65 x 2.5 6 8.93
183 Ống mạ kẽm D33.5 x 1.0 6 4.81
184 Ống mạ kẽm D33.5 x 1.1 6 5.27
185 Ống mạ kẽm D33.5 x 1.2 6 5.74
186 Ống mạ kẽm D33.5 x 1.4 6 6.65
187 Ống mạ kẽm D33.5 x 1.5 6 7.1
188 Ống mạ kẽm D33.5 x 1.8 6 8.44
189 Ống mạ kẽm D33.5 x 2.0 6 9.32
190 Ống mạ kẽm D33.5 x 2.3 6 10.62
191 Ống mạ kẽm D33.5 x 2.5 6 11.47
192 Ống mạ kẽm D33.5 x 2.8 6 12.72
193 Ống mạ kẽm D33.5 x 3.0 6 13.54
194 Ống mạ kẽm D33.5 x 3.2 6 14.35
195 Ống mạ kẽm D38.1 x 1.0 6 5.49
196 Ống mạ kẽm D38.1 x 1.1 6 6.02
197 Ống mạ kẽm D38.1 x 1.2 6 6.55
198 Ống mạ kẽm D38.1 x 1.4 6 7.6
199 Ống mạ kẽm D38.1 x 1.5 6 8.12
200 Ống mạ kẽm D38.1 x 1.8 6 9.67
201 Ống mạ kẽm D38.1 x 2.0 6 10.68
202 Ống mạ kẽm D38.1 x 2.3 6 12.18
203 Ống mạ kẽm D38.1 x 2.5 6 13.17
204 Ống mạ kẽm D38.1 x 2.8 6 14.63
205 Ống mạ kẽm D38.1 x 3.0 6 15.58
206 Ống mạ kẽm D38.1 x 3.2 6 16.53
207 Ống mạ kẽm D42.2 x 1.1 6 6.69
208 Ống mạ kẽm D42.2 x 1.2 6 7.28
209 Ống mạ kẽm D42.2 x 1.4 6 8.45
210 Ống mạ kẽm D42.2 x 1.5 6 9.03
211 Ống mạ kẽm D42.2 x 1.8 6 10.76
212 Ống mạ kẽm D42.2 x 2.0 6 11.9
213 Ống mạ kẽm D42.2 x 2.3 6 13.58
214 Ống mạ kẽm D42.2 x 2.5 6 14.69
215 Ống mạ kẽm D42.2 x 2.8 6 16.32
216 Ống mạ kẽm D42.2 x 3.0 6 17.4
217 Ống mạ kẽm D42.2 x 3.2 6 18.47
218 Ống mạ kẽm D48.1 x 1.2 6 8.33
219 Ống mạ kẽm D48.1 x 1.4 6 9.67
220 Ống mạ kẽm D48.1 x 1.5 6 10.34
221 Ống mạ kẽm D48.1 x 1.8 6 12.33
222 Ống mạ kẽm D48.1 x 2.0 6 13.64
223 Ống mạ kẽm D48.1 x 2.3 6 15.59
224 Ống mạ kẽm D48.1 x 2.5 6 16.87
225 Ống mạ kẽm D48.1 x 2.8 6 18.77
226 Ống mạ kẽm D48.1 x 3.0 6 20.02
227 Ống mạ kẽm D48.1 x 3.2 6 21.26
228 Ống mạ kẽm D59.9 x 1.4 6 12.12
229 Ống mạ kẽm D59.9 x 1.5 6 12.96
230 Ống mạ kẽm D59.9 x 1.8 6 15.47
231 Ống mạ kẽm D59.9 x 2.0 6 17.13
232 Ống mạ kẽm D59.9 x 2.3 6 19.6
233 Ống mạ kẽm D59.9 x 2.5 6 21.23
234 Ống mạ kẽm D59.9 x 2.8 6 23.66
235 Ống mạ kẽm D59.9 x 3.0 6 25.26
236 Ống mạ kẽm D59.9 x 3.2 6 26.85
237 Ống mạ kẽm D75.6 x 1.5 6 16.45
238 Ống mạ kẽm D75.6 x 1.8 6 19.66
239 Ống mạ kẽm D75.6 x 2.0 6 21.78
240 Ống mạ kẽm D75.6 x 2.3 6 24.95
241 Ống mạ kẽm D75.6 x 2.5 6 27.04
242 Ống mạ kẽm D75.6 x 2.8 6 30.16
243 Ống mạ kẽm D75.6 x 3.0 6 32.23
244 Ống mạ kẽm D75.6 x 3.2 6 34.28
245 Ống mạ kẽm D88.3 x 1.5 6 19.27
246 Ống mạ kẽm D88.3 x 1.8 6 23.04
247 Ống mạ kẽm D88.3 x 2.0 6 25.54
248 Ống mạ kẽm D88.3 x 2.3 6 29.27
249 Ống mạ kẽm D88.3 x 2.5 6 31.74
250 Ống mạ kẽm D88.3 x 2.8 6 35.42
251 Ống mạ kẽm D88.3 x 3.0 6 37.87
252 Ống mạ kẽm D88.3 x 3.2 6 40.3
253 Ống mạ kẽm D108.0 x 1.8 6 28.29
254 Ống mạ kẽm D108.0 x 2.0 6 31.37
255 Ống mạ kẽm D108.0 x 2.3 6 35.97
256 Ống mạ kẽm D108.0 x 2.5 6 39.03
257 Ống mạ kẽm D108.0 x 2.8 6 43.59
258 Ống mạ kẽm D108.0 x 3.0 6 46.61
259 Ống mạ kẽm D108.0 x 3.2 6 49.62
260 Ống mạ kẽm D113.5 x 1.8 6 29.75
261 Ống mạ kẽm D113.5 x 2.0 6 33
262 Ống mạ kẽm D113.5 x 2.3 6 37.84
263 Ống mạ kẽm D113.5 x 2.5 6 41.06
264 Ống mạ kẽm D113.5 x 2.8 6 45.86
265 Ống mạ kẽm D113.5 x 3.0 6 49.05
266 Ống mạ kẽm D113.5 x 3.2 6 52.23
267 Ống mạ kẽm D126.8 x 1.8 6 33.29
268 Ống mạ kẽm D126.8 x 2.0 6 36.93
269 Ống mạ kẽm D126.8 x 2.3 6 42.37
270 Ống mạ kẽm D126.8 x 2.5 6 45.98
271 Ống mạ kẽm D126.8 x 2.8 6 51.37
272 Ống mạ kẽm D126.8 x 3.0 6 54.96
273 Ống mạ kẽm D126.8 x 3.2 6 58.52
274 Ống mạ kẽm D113.5 x 3.2 6 52.23
Thép hộp đen Hòa Phát
275 Hộp đen 13 x 26 x 1.0 6 2.41
276 Hộp đen 13 x 26 x 1.1 6 3.77
277 Hộp đen 13 x 26 x 1.2 6 4.08
278 Hộp đen 13 x 26 x 1.4 6 4.7
279 Hộp đen 14 x 14 x 1.0 6 2.41
280 Hộp đen 14 x 14 x 1.1 6 2.63
281 Hộp đen 14 x 14 x 1.2 6 2.84
282 Hộp đen 14 x 14 x 1.4 6 3.25
283 Hộp đen 16 x 16 x 1.0 6 2.79
284 Hộp đen 16 x 16 x 1.1 6 3.04
285 Hộp đen 16 x 16 x 1.2 6 3.29
286 Hộp đen 16 x 16 x 1.4 6 3.78
287 Hộp đen 20 x 20 x 1.0 6 3.54
288 Hộp đen 20 x 20 x 1.1 6 3.87
289 Hộp đen 20 x 20 x 1.2 6 4.2
290 Hộp đen 20 x 20 x 1.4 6 4.83
291 Hộp đen 20 x 20 x 1.5 6 5.14
292 Hộp đen 20 x 20 x 1.8 6 6.05
293 Hộp đen 20 x 40 x 1.0 6 5.43
294 Hộp đen 20 x 40 x 1.1 6 5.94
295 Hộp đen 20 x 40 x 1.2 6 6.46
296 Hộp đen 20 x 40 x 1.4 6 7.47
297 Hộp đen 20 x 40 x 1.5 6 7.79
298 Hộp đen 20 x 40 x 1.8 6 9.44
299 Hộp đen 20 x 40 x 2.0 6 10.4
300 Hộp đen 20 x 40 x 2.3 6 11.8
301 Hộp đen 20 x 40 x 2.5 6 12.72
302 Hộp đen 25 x 25 x 1.0 6 4.48
303 Hộp đen 25 x 25 x 1.1 6 4.91
304 Hộp đen 25 x 25 x 1.2 6 5.33
305 Hộp đen 25 x 25 x 1.4 6 6.15
306 Hộp đen 25 x 25 x 1.5 6 6.56
307 Hộp đen 25 x 25 x 1.8 6 7.75
308 Hộp đen 25 x 25 x 2.0 6 8.52
309 Hộp đen 25 x 50 x 1.0 6 6.84
310 Hộp đen 25 x 50 x 1.1 6 7.5
311 Hộp đen 25 x 50 x 1.2 6 8.15
312 Hộp đen 25 x 50 x 1.4 6 9.45
313 Hộp đen 25 x 50 x 1.5 6 10.09
314 Hộp đen 25 x 50 x 1.8 6 11.98
315 Hộp đen 25 x 50 x 2.0 6 13.23
316 Hộp đen 25 x 50 x 2.3 6 15.06
317 Hộp đen 25 x 50 x 2.5 6 16.25
318 Hộp đen 30 x 30 x 1.0 6 5.43
319 Hộp đen 30 x 30 x 1.1 6 5.94
320 Hộp đen 30 x 30 x 1.2 6 6.46
321 Hộp đen 30 x 30 x 1.4 6 7.47
322 Hộp đen 30 x 30 x 1.5 6 7.97
323 Hộp đen 30 x 30 x 1.8 6 9.44
324 Hộp đen 30 x 30 x 2.0 6 10.4
325 Hộp đen 30 x 30 x 2.3 6 11.8
326 Hộp đen 30 x 30 x 2.5 6 12.72
327 Hộp đen 30 x 60 x 1.0 6 8.25
328 Hộp đen 30 x 60 x 1.1 6 9.05
329 Hộp đen 30 x 60 x 1.2 6 9.85
330 Hộp đen 30 x 60 x 1.4 6 11.43
331 Hộp đen 30 x 60 x 1.5 6 12.21
332 Hộp đen 30 x 60 x 1.8 6 14.53
333 Hộp đen 30 x 60 x 2.0 6 16.05
334 Hộp đen 30 x 60 x 2.3 6 18.3
335 Hộp đen 30 x 60 x 2.5 6 19.78
336 Hộp đen 30 x 60 x 2.8 6 21.97
337 Hộp đen 30 x 60 x 3.0 6 23.4
338 Hộp đen 40 x 40 x 1.1 6 8.02
339 Hộp đen 40 x 40 x 1.2 6 8.72
340 Hộp đen 40 x 40 x 1.4 6 10.11
341 Hộp đen 40 x 40 x 1.5 6 10.8
342 Hộp đen 40 x 40 x 1.8 6 12.83
343 Hộp đen 40 x 40 x 2.0 6 14.17
344 Hộp đen 40 x 40 x 2.3 6 16.14
345 Hộp đen 40 x 40 x 2.5 6 17.43
346 Hộp đen 40 x 40 x 2.8 6 19.33
347 Hộp đen 40 x 40 x 3.0 6 20.57
348 Hộp đen 40 x 80 x 1.1 6 12.16
349 Hộp đen 40 x 80 x 1.2 6 13.24
350 Hộp đen 40 x 80 x 1.4 6 15.38
351 Hộp đen 40 x 80 x 3.2 6 33.86
352 Hộp đen 40 x 80 x 3.0 6 31.88
353 Hộp đen 40 x 80 x 2.8 6 29.88
354 Hộp đen 40 x 80 x 2.5 6 26.85
355 Hộp đen 40 x 80 x 2.3 6 24.8
356 Hộp đen 40 x 80 x 2.0 6 21.7
357 Hộp đen 40 x 80 x 1.8 6 19.61
358 Hộp đen 40 x 80 x 1.5 6 16.45
359 Hộp đen 40 x 100 x 1.5 6 19.27
360 Hộp đen 40 x 100 x 1.8 6 23.01
361 Hộp đen 40 x 100 x 2.0 6 25.47
362 Hộp đen 40 x 100 x 2.3 6 29.14
363 Hộp đen 40 x 100 x 2.5 6 31.56
364 Hộp đen 40 x 100 x 2.8 6 35.15
365 Hộp đen 40 x 100 x 3.0 6 37.53
366 Hộp đen 40 x 100 x 3.2 6 38.39
367 Hộp đen 50 x 50 x 1.1 6 10.09
368 Hộp đen 50 x 50 x 1.2 6 10.98
369 Hộp đen 50 x 50 x 1.4 6 12.74
370 Hộp đen 50 x 50 x 3.2 6 27.83
371 Hộp đen 50 x 50 x 3.0 6 26.23
372 Hộp đen 50 x 50 x 2.8 6 24.6
373 Hộp đen 50 x 50 x 2.5 6 22.14
374 Hộp đen 50 x 50 x 2.3 6 20.47
375 Hộp đen 50 x 50 x 2.0 6 17.94
376 Hộp đen 50 x 50 x 1.8 6 16.22
377 Hộp đen 50 x 50 x 1.5 6 13.62
378 Hộp đen 50 x 100 x 1.4 6 19.33
379 Hộp đen 50 x 100 x 1.5 6 20.68
380 Hộp đen 50 x 100 x 1.8 6 24.69
381 Hộp đen 50 x 100 x 2.0 6 27.34
382 Hộp đen 50 x 100 x 2.3 6 31.29
383 Hộp đen 50 x 100 x 2.5 6 33.89
384 Hộp đen 50 x 100 x 2.8 6 37.77
385 Hộp đen 50 x 100 x 3.0 6 40.33
386 Hộp đen 50 x 100 x 3.2 6 42.87
387 Hộp đen 60 x 60 x 1.1 6 12.16
388 Hộp đen 60 x 60 x 1.2 6 13.24
389 Hộp đen 60 x 60 x 1.4 6 15.38
390 Hộp đen 60 x 60 x 1.5 6 16.45
391 Hộp đen 60 x 60 x 1.8 6 19.61
392 Hộp đen 60 x 60 x 2.0 6 21.7
393 Hộp đen 60 x 60 x 2.3 6 24.8
394 Hộp đen 60 x 60 x 2.5 6 26.85
395 Hộp đen 60 x 60 x 2.8 6 29.88
396 Hộp đen 60 x 60 x 3.0 6 31.88
397 Hộp đen 60 x 60 x 3.2 6 33.86
398 Hộp đen 90 x 90 x 1.5 6 24.93
399 Hộp đen 90 x 90 x 1.8 6 29.79
400 Hộp đen 90 x 90 x 2.0 6 33.01
401 Hộp đen 90 x 90 x 2.3 6 37.8
402 Hộp đen 90 x 90 x 2.5 6 40.98
403 Hộp đen 90 x 90 x 2.8 6 45.7
404 Hộp đen 90 x 90 x 3.0 6 48.83
405 Hộp đen 90 x 90 x 3.2 6 51.94
406 Hộp đen 90 x 90 x 3.5 6 56.58
407 Hộp đen 90 x 90 x 3.8 6 61.17
408 Hộp đen 90 x 90 x 4.0 6 64.21
409 Hộp đen 60 x 120 x 1.8 6 29.79
410 Hộp đen 60 x 120 x 2.0 6 33.01
411 Hộp đen 60 x 120 x 2.3 6 37.8
412 Hộp đen 60 x 120 x 2.5 6 40.98
413 Hộp đen 60 x 120 x 2.8 6 45.7
414 Hộp đen 60 x 120 x 3.0 6 48.83
415 Hộp đen 60 x 120 x 3.2 6 51.94
416 Hộp đen 60 x 120 x 3.5 6 56.58
417 Hộp đen 60 x 120 x 3.8 6 61.17
418 Hộp đen 60 x 120 x 4.0 6 64.21
419 Hộp đen 100 x 150 x 3.0 6 62.68
Thép ống đen Hòa Phát
420 Ống đen D12.7 x 1.0 6 1.73
421 Ống đen D12.7 x 1.1 6 1.89
422 Ống đen D12.7 x 1.2 6 2.04
423 Ống đen D15.9 x 1.0 6 2.2
424 Ống đen D15.9 x 1.1 6 2.41
425 Ống đen D15.9 x 1.2 6 2.61
426 Ống đen D15.9 x 1.4 6 3
427 Ống đen D15.9 x 1.5 6 3.2
428 Ống đen D15.9 x 1.8 6 3.76
429 Ống đen D21.2 x 1.0 6 2.99
430 Ống đen D21.2 x 1.1 6 3.27
431 Ống đen D21.2 x 1.2 6 3.55
432 Ống đen D21.2 x 1.4 6 4.1
433 Ống đen D21.2 x 1.5 6 4.37
434 Ống đen D21.2 x 1.8 6 5.17
435 Ống đen D21.2 x 2.0 6 5.68
436 Ống đen D21.2 x 2.3 6 6.43
437 Ống đen D21.2 x 2.5 6 6.92
438 Ống đen D26.65 x 1.0 6 3.8
439 Ống đen D26.65 x 1.1 6 4.16
440 Ống đen D26.65 x 1.2 6 4.52
441 Ống đen D26.65 x 1.4 6 5.23
442 Ống đen D26.65 x 1.5 6 5.58
443 Ống đen D26.65 x 1.8 6 6.62
444 Ống đen D26.65 x 2.0 6 7.29
445 Ống đen D26.65 x 2.3 6 8.29
446 Ống đen D26.65 x 2.5 6 8.93
447 Ống đen D33.5 x 1.0 6 4.81
448 Ống đen D33.5 x 1.1 6 5.27
449 Ống đen D33.5 x 1.2 6 5.74
450 Ống đen D33.5 x 1.4 6 6.65
451 Ống đen D33.5 x 1.5 6 7.1
452 Ống đen D33.5 x 1.8 6 8.44
453 Ống đen D33.5 x 2.0 6 9.32
454 Ống đen D33.5 x 2.3 6 10.62
455 Ống đen D33.5 x 2.5 6 11.47
456 Ống đen D33.5 x 2.8 6 12.72
457 Ống đen D33.5 x 3.0 6 13.54
458 Ống đen D33.5 x 3.2 6 14.35
459 Ống đen D38.1 x 1.0 6 5.49
460 Ống đen D38.1 x 1.1 6 6.02
461 Ống đen D38.1 x 1.2 6 6.55
462 Ống đen D38.1 x 1.4 6 7.6
463 Ống đen D38.1 x 1.5 6 8.12
464 Ống đen D38.1 x 1.8 6 9.67
465 Ống đen D38.1 x 2.0 6 10.68
466 Ống đen D38.1 x 2.3 6 12.18
467 Ống đen D38.1 x 2.5 6 13.17
468 Ống đen D38.1 x 2.8 6 14.63
469 Ống đen D38.1 x 3.0 6 15.58
470 Ống đen D38.1 x 3.2 6 16.53
471 Ống đen D42.2 x 1.1 6 6.69
472 Ống đen D42.2 x 1.2 6 7.28
473 Ống đen D42.2 x 1.4 6 8.45
474 Ống đen D42.2 x 1.5 6 9.03
475 Ống đen D42.2 x 1.8 6 10.76
476 Ống đen D42.2 x 2.0 6 11.9
477 Ống đen D42.2 x 2.3 6 13.58
478 Ống đen D42.2 x 2.5 6 14.69
479 Ống đen D42.2 x 2.8 6 16.32
480 Ống đen D42.2 x 3.0 6 17.4
481 Ống đen D42.2 x 3.2 6 18.47
482 Ống đen D48.1 x 1.2 6 8.33
483 Ống đen D48.1 x 1.4 6 9.67
484 Ống đen D48.1 x 1.5 6 10.34
485 Ống đen D48.1 x 1.8 6 12.33
486 Ống đen D48.1 x 2.0 6 13.64
487 Ống đen D48.1 x 2.3 6 15.59
488 Ống đen D48.1 x 2.5 6 16.87
489 Ống đen D48.1 x 2.8 6 18.77
490 Ống đen D48.1 x 3.0 6 20.02
491 Ống đen D48.1 x 3.2 6 21.26
492 Ống đen D59.9 x 1.4 6 12.12
493 Ống đen D59.9 x 1.5 6 12.96
494 Ống đen D59.9 x 1.8 6 15.47
495 Ống đen D59.9 x 2.0 6 17.13
496 Ống đen D59.9 x 2.3 6 19.6
497 Ống đen D59.9 x 2.5 6 21.23
498 Ống đen D59.9 x 2.8 6 23.66
499 Ống đen D59.9 x 3.0 6 25.26
500 Ống đen D59.9 x 3.2 6 26.85
501 Ống đen D75.6 x 1.5 6 16.45
502 Ống đen D75.6 x 1.8 6 49.66
503 Ống đen D75.6 x 2.0 6 21.78
504 Ống đen D75.6 x 2.3 6 24.95
505 Ống đen D75.6 x 2.5 6 27.04
506 Ống đen D75.6 x 2.8 6 30.16
507 Ống đen D75.6 x 3.0 6 32.23
508 Ống đen D75.6 x 3.2 6 34.28
509 Ống đen D88.3 x 1.5 6 19.27
510 Ống đen D88.3 x 1.8 6 23.04
511 Ống đen D88.3 x 2.0 6 25.54
512 Ống đen D88.3 x 2.3 6 29.27
513 Ống đen D88.3 x 2.5 6 31.74
514 Ống đen D88.3 x 2.8 6 35.42
515 Ống đen D88.3 x 3.0 6 37.87
516 Ống đen D88.3 x 3.2 6 40.3
517 Ống đen D108.0 x 1.8 6 28.29
518 Ống đen D108.0 x 2.0 6 31.37
519 Ống đen D108.0 x 2.3 6 35.97
520 Ống đen D108.0 x 2.5 6 39.03
521 Ống đen D108.0 x 2.8 6 45.86
522 Ống đen D108.0 x 3.0 6 46.61
523 Ống đen D108.0 x 3.2 6 49.62
524 Ống đen D113.5 x 1.8 6 29.75
525 Ống đen D113.5 x 2.0 6 33
526 Ống đen D113.5 x 2.3 6 37.84
527 Ống đen D113.5 x 2.5 6 41.06
528 Ống đen D113.5 x 2.8 6 45.86
529 Ống đen D113.5 x 3.0 6 49.05
530 Ống đen D113.5 x 3.2 6 52.23
531 Ống đen D126.8 x 1.8 6 33.29
532 Ống đen D126.8 x 2.0 6 36.93
533 Ống đen D126.8 x 2.3 6 42.37
534 Ống đen D126.8 x 2.5 6 45.98
535 Ống đen D126.8 x 2.8 6 54.37
536 Ống đen D126.8 x 3.0 6 54.96
537 Ống đen D126.8 x 3.2 6 58.52
538 Ống đen D113.5 x 4.0 14 64.81
Thép hộp đen cỡ lớn
539 Hộp đen 100 x 100 x 2.0 6 36.78
540 Hộp đen 100 x 100 x 2.5 6 45.69
541 Hộp đen 100 x 100 x 2.8 6 50.98
542 Hộp đen 100 x 100 x 3.0 6 54.49
543 Hộp đen 100 x 100 x 3.2 6 57.97
544 Hộp đen 100 x 100 x 3.5 6 79.66
545 Hộp đen 100 x 100 x 3.8 6 68.33
546 Hộp đen 100 x 100 x 4.0 6 71.74
547 Hộp đen 100 x 150 x 2.0 6 46.2
548 Hộp đen 100 x 150 x 2.5 6 57.46
549 Hộp đen 100 x 150 x 2.8 6 64.17
550 Hộp đen 100 x 150 x 3.2 6 73.04
551 Hộp đen 100 x 150 x 3.5 6 79.66
552 Hộp đen 100 x 150 x 3.8 6 86.23
553 Hộp đen 100 x 150 x 4.0 6 90.58
554 Hộp đen 150 x 150 x 2.0 6 55.62
555 Hộp đen 150 x 150 x 2.5 6 69.24
556 Hộp đen 150 x 150 x 2.8 6 77.36
557 Hộp đen 150 x 150 x 3.0 6 82.75
558 Hộp đen 150 x 150 x 3.2 6 88.12
559 Hộp đen 150 x 150 x 3.5 6 96.14
560 Hộp đen 150 x 150 x 3.8 6 104.12
561 Hộp đen 150 x 150 x 4.0 6 109.42
562 Hộp đen 100 x 200 x 2.0 6 55.62
563 Hộp đen 100 x 200 x 2.5 6 69.24
564 Hộp đen 100 x 200 x 2.8 6 77.36
565 Hộp đen 100 x 200 x 3.0 6 82.75
566 Hộp đen 100 x 200 x 3.2 6 88.12
567 Hộp đen 100 x 200 x 3.5 6 96.14
568 Hộp đen 100 x 200 x 3.8 6 104.12
569 Hộp đen 100 x 200 x 4.0 6 109.42
Thép ống đen cỡ lớn
570 Ống đen cỡ lớn D141.3 x 3.96 6 80.46
571 Ống đen cỡ lớn D141.3 x 4.78 6 96.54
572 Ống đen cỡ lớn D141.3 x 5.56 6 111.66
573 Ống đen cỡ lớn D141.3 x 6.55 6 130.62
574 Ống đen cỡ lớn D168.3 x 3.96 6 96.24
575 Ống đen cỡ lớn D168.3 x 4.78 6 115.62
576 Ống đen cỡ lớn D168.3 x 5.56 6 133.86
577 Ống đen cỡ lớn D168.3 x 6.35 6 152.16
578 Ống đen cỡ lớn D219.1 x 4.78 6 151.56
579 Ống đen cỡ lớn D219.1 x 5.16 6 163.32
580 Ống đen cỡ lớn D219.1 x 5.56 6 175.68
581 Ống đen cỡ lớn D219.1 x 6.35 6 199.86
582 Ống đen cỡ lớn D273 x 6.35 6 250.5
583 Ống đen cỡ lớn D273 x 7.8 6 306.06
584 Ống đen cỡ lớn D273 x 9.27 6 361.68
585 Ống đen cỡ lớn D323.9 x 4.57 6 215.82
586 Ống đen cỡ lớn D323.9 x 6.35 6 298.2
587 Ống đen cỡ lớn D323.9 x 8.38 6 391.02
588 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 4.78 6 247.74
589 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 6.35 6 328.02
590 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 7.93 6 407.52
591 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 9.53 6 487.5
592 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 11.1 6 565.56
593 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 12.7 6 644.04
594 Ống đen cỡ lớn D406 x 6.35 6 375.72
595 Ống đen cỡ lớn D406 x 7.93 6 467.34
596 Ống đen cỡ lớn D406 x 9.53 6 559.38
597 Ống đen cỡ lớn D406 x 12.7 6 739.44
598 Ống đen cỡ lớn D457.2 x 6.35 6 526.26
599 Ống đen cỡ lớn D457.2 x 7.93 6 526.26
600 Ống đen cỡ lớn D457.2 x 9.53 6 630.96
601 Ống đen cỡ lớn D457.2 x 11.1 6 732.3
602 Ống đen cỡ lớn D508 x 6.35 6 471.12
603 Ống đen cỡ lớn D508 x 9.53 6 702.54
604 Ống đen cỡ lớn D508 x 12.7 6 930.3
605 Ống đen cỡ lớn D610 x 6.35 6 566.88
606 Ống đen cỡ lớn D610 x 9.53 6 846.3
607 Ống đen cỡ lớn D610 x 12.7 6 1121.88
608 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 6.35 6 328.02
Thép ống đen siêu dày
609 Ống đen siêu dày D42.2 x 4.0 6 22.61
610 Ống đen siêu dày D42.2 x 4.2 6 23.62
611 Ống đen siêu dày D42.2 x 4.5 6 25.1
612 Ống đen siêu dày D48.1 x 4.0 6 26.1
613 Ống đen siêu dày D48.1 x 4.2 6 27.28
614 Ống đen siêu dày D48.1 x 4.5 6 29.03
615 Ống đen siêu dày D48.1 x 4.8 6 30.75
616 Ống đen siêu dày D48.1 x 5.0 6 31.89
617 Ống đen siêu dày D59.9 x 4.0 6 33.09
618 Ống đen siêu dày D59.9 x 4.2 6 34.62
619 Ống đen siêu dày D59.9 x 4.5 6 36.89
620 Ống đen siêu dày D59.9 x 4.8 6 39.13
621 Ống đen siêu dày D59.9 x 5.0 6 40.62
622 Ống đen siêu dày D75.6 x 4.0 6 42.38
623 Ống đen siêu dày D75.6 x 4.2 6 44.37
624 Ống đen siêu dày D75.6 x 4.5 6 47.34
625 Ống đen siêu dày D75.6 x 4.8 6 50.29
626 Ống đen siêu dày D75.6 x 5.0 6 52.23
627 Ống đen siêu dày D75.6 x 5.2 6 54.17
628 Ống đen siêu dày D75.6 x 5.5 6 57.05
629 Ống đen siêu dày D75.6 x 6.0 6 61.79
630 Ống đen siêu dày D88.3 x 4.0 6 49.9
631 Ống đen siêu dày D88.3 x 4.2 6 52.27
632 Ống đen siêu dày D88.3 x 4.5 6 55.8
633 Ống đen siêu dày D88.3 x 4.8 6 59.31
634 Ống đen siêu dày D88.3 x 5.0 6 61.63
635 Ống đen siêu dày D88.3 x 5.2 6 63.94
636 Ống đen siêu dày D88.3 x 5.5 6 67.39
637 Ống đen siêu dày D88.3 x 6.0 6 73.07
638 Ống đen siêu dày D113.5 x 4.0 6 64.81
639 Ống đen siêu dày D113.5 x 4.2 6 67.93
640 Ống đen siêu dày D113.5 x 4.5 6 72.58
641 Ống đen siêu dày D113.5 x 4.8 6 77.2
642 Ống đen siêu dày D113.5 x 5.0 6 80.27
643 Ống đen siêu dày D113.5 x 5.2 6 83.33
644 Ống đen siêu dày D113.5 x 5.5 6 87.89
645 Ống đen siêu dày D113.5 x 6.0 6 95.44
646 Ống đen siêu dày D126.8 x 4.0 6 72.68
647 Ống đen siêu dày D126.8 x 4.2 6 76.19
648 Ống đen siêu dày D126.8 x 4.5 6 81.43
Ống mạ kẽm nhúng nóng
649 Ống MKNN D21.2 x 1.6 6 4.642
650 Ống MKNN D21.2 x 1.9 6 5.484
651 Ống MKNN D21.2 x 2.1 6 5.938
652 Ống MKNN D21.2 x 2.6 6 7.26
653 Ống MKNN D26.65 x 1.6 6 5.933
654 Ống MKNN D26.65 x 1.9 6 6.96
655 Ống MKNN D26.65 x 2.1 6 7.704
656 Ống MKNN D26.65 x 2.3 6 8.286
657 Ống MKNN D26.65 x 2.6 6 9.36
658 Ống MKNN D33.5 x 1.6 6 7.556
659 Ống MKNN D33.5 x 1.9 6 8.89
660 Ống MKNN D33.5 x 2.1 6 9.762
661 Ống MKNN D33.5 x 2.3 6 10.722
662 Ống MKNN D33.5 x 2.6 6 11.886
663 Ống MKNN D33.5 x 3.2 6 14.4
664 Ống MKNN D42.2 x 1.6 6 9.617
665 Ống MKNN D42.2 x 1.9 6 11.34
666 Ống MKNN D42.2 x 2.1 6 12.467
667 Ống MKNN D42.2 x 2.3 6 13.56
668 Ống MKNN D42.2 x 2.6 6 15.24
669 Ống MKNN D42.2 x 2.9 6 16.868
670 Ống MKNN D42.2 x 3.2 6 18.6
671 Ống MKNN D48.1 x 1.6 6 11.014
672 Ống MKNN D48.1 x 1.9 6 12.99
673 Ống MKNN D48.1 x 2.1 6 14.3
674 Ống MKNN D48.1 x 2.3 6 15.59
675 Ống MKNN D48.1 x 2.5 6 16.98
676 Ống MKNN D48.1 x 2.9 6 19.38
677 Ống MKNN D48.1 x 3.2 6 21.42
678 Ống MKNN D48.1 x 3.6 6 23.711
679 Ống MKNN D59.9 x 1.9 6 16.314
680 Ống MKNN D59.9 x 2.1 6 17.97
681 Ống MKNN D59.9 x 2.3 6 19.612
682 Ống MKNN D59.9 x 2.6 6 22.158
683 Ống MKNN D59.9 x 2.9 6 24.48
684 Ống MKNN D59.9 x 3.2 6 26.861
685 Ống MKNN D59.9 x 3.6 6 30.18
686 Ống MKNN D59.9 x 4.0 6 33.103
687 Ống MKNN D75.6 x 2.1 6 22.851
688 Ống MKNN D75.6 x 2.3 6 24.958
689 Ống MKNN D75.6 x 2.5 6 27.04
690 Ống MKNN D75.6 x 2.7 6 29.14
691 Ống MKNN D75.6 x 2.9 6 31.368
692 Ống MKNN D75.6 x 3.2 6 34.26
693 Ống MKNN D75.6 x 3.6 6 38.58
694 Ống MKNN D75.6 x 4.0 6 42.407
695 Ống MKNN D75.6 x 4.2 6 44.395
696 Ống MKNN D75.6 x 4.5 6 47.366
697 Ống MKNN D88.3 x 2.1 6 26.799
698 Ống MKNN D88.3 x 2.3 6 29.283
699 Ống MKNN D88.3 x 2.5 6 31.74
700 Ống MKNN D88.3 x 2.7 6 34.22
701 Ống MKNN D88.3 x 2.9 6 36.828
702 Ống MKNN D88.3 x 3.2 6 40.32
703 Ống MKNN D88.3 x 3.6 6 50.22
704 Ống MKNN D88.3 x 4.0 6 50.208
705 Ống MKNN D88.3 x 4.2 6 52.291
706 Ống MKNN D88.3 x 4.5 6 55.833
707 Ống MKNN D108.0 x 2.5 6 39.046
708 Ống MKNN D108.0 x 2.7 6 42.09
709 Ống MKNN D108.0 x 2.9 6 45.122
710 Ống MKNN D108.0 x 3.0 6 46.633
711 Ống MKNN D108.0 x 3.2 6 49.648
712 Ống MKNN D113.5 x 2.5 6 41.06
713 Ống MKNN D113.5 x 2.7 6 44.29
714 Ống MKNN D113.5 x 2.9 6 47.484
715 Ống MKNN D113.5 x 3.0 6 49.07
716 Ống MKNN D113.5 x 3.2 6 52.578
717 Ống MKNN D113.5 x 3.6 6 58.5
718 Ống MKNN D113.5 x 4.0 6 64.84
719 Ống MKNN D113.5 x 4.2 6 67.937
720 Ống MKNN D113.5 x 4.4 6 71.065
721 Ống MKNN D113.5 x 4.5 6 72.615
722 Ống MKNN D141.3 x 3.96 6 80.46
723 Ống MKNN D141.3 x 4.78 6 96.54
724 Ống MKNN D141.3 x 5.56 6 111.66
725 Ống MKNN D141.3 x 6.55 6 130.62
726 Ống MKNN D168.3 x 3.96 6 96.24
727 Ống MKNN D168.3 x 4.78 6 115.62
728 Ống MKNN D168.3 x 5.56 6 133.86
729 Ống MKNN D168.3 x 6.35 6 152.16
730 Ống MKNN D219.1 x 4.78 6 151.56
731 Ống MKNN D219.1 x 5.16 6 163.32
732 Ống MKNN D219.1 x 5.56 6 175.68
733 Ống MKNN D219.1 x 6.35 6 199.86
Hộp mạ kẽm nhúng nóng
734 Hộp đen 100 x 200 x 3.5 8 96.14
Thép hình U, V, I, H mạ kẽm nhúng nóng
735 Thép V 30 x 30 x 3 x 6m 6 8.14
736 Thép V 40 x 40 x 4 x 6m 6 14.54
737 Thép V 50 x 50 x 3 x 6m 6 14.5
738 Thép V 50 x 50 x 4 x 6m 6 18.5
739 Thép V 50 x 50 x 5 x 6m 6 22.62
740 Thép V 50 x 50 x 6 x 6m 6 26.68
741 Thép V 60 x 60 x 4 x 6m 6 21.78
742 Thép V 60 x 60 x 5 x 6m 6 27.3
743 Thép V 63 x 63 x 5 x 6m 6 28
744 Thép V 63 x 63 x 6 x 6m 6 34
745 Thép V 75 x 75 x 6 x 6m 6 41
746 Thép V 70 x 70 x 7 x 6m 6 44
747 Thép V 75 x 75 x 7 x 6m 6 47
748 Thép V 80 x 80 x 6 x 6m 6 44
749 Thép V 80 x 80 x 7 x 6m 6 51
750 Thép V 80 x 80 x 8 x 6m 6 57
751 Thép V 90 x 90 x 6 x 6m 6 50
752 Thép V 90 x 90 x 7 x 6m 6 57.84
753 Thép V 100 x 100 x 8 x 6m 6 73
754 Thép V 100 x 100 x 10 x 6m 6 90
755 Thép V 120 x 120 x 8 x 12m 12 176
756 Thép V 120 x 120 x 10 x 12m 12 219
757 Thép V 120 x 120 x 12 x 12m 12 259
758 Thép V 130 x 130 x 10 x 12m 12 237
759 Thép V 130 x 130 x 12 x 12m 12 280
760 Thép V 150 x 150 x 10 x 12m 12 274
761 Thép V 150 x 150 x 12 x 12m 12 327
762 Thép V 150 x 150 x 15 x 12m 12 405
763 Thép V 175 x 175 x 15 m 12m 12 472
764 Thép V 200 x 200 x 15 x 12m 12 543
765 Thép V 200 x 200 x 20 x 12m 12 716
766 Thép V 200 x 200 x 25 x 12m 12 888
767 Thép H 100 x 100 x 6 x 8 x 12m 12 206.4
768 Thép H 125 x 125 x 6.5 x 9 x 12m 12 285.6
769 Thép H 150 x 150 x 7 x 10 x 12m 12 378
770 Thép H 175 x 175 x 7.5 x 11 x 12m 12 484.8
771 Thép H 200 x 200 x 8 x 12 x 12m 12 598.8
772 Thép H 250 x 250 x 9 x 14 x 12m 12 868.8
773 Thép H 300 x 300 x 10 x 15 x 12m 12 1128
774 Thép H 340 x 250 x 9 x 14 x 12m 12 956.4
775 Thép H 350 x 350 x 12 x 19 x 12m 12 1644
776 Thép H 400 x 400 x 13 x 21 x 12m 12 2064
777 Thép H 440 x 300 x 11 x 18 x 12m 12 1488
778 Thép U 80 x 36 x 4.0 x 6m 6 42.3
779 Thép U 100 x 46 x 4.5 x 6m 6 51.54
780 Thép U 120 x 52 x 4.8 x 6m 6 62.4
781 Thép U 140 x 58 x 4.9 x 6m 6 73.8
782 Thép U 150 x 75 x 6.5 x 12m 12 232.2
783 Thép U 160 x 64 x 5 x 12m 12 174
784 Thép U 180 x 74 x 5.1 x 12m 12 208.8
785 Thép U 200 x 76 x 5.2 x 12m 12 220.8
786 Thép U 250 x 78 x 7.0 x 12m 12 330
787 Thép U 300 x 85 x 7.0 x 12m 12 414
788 Thép U 400 x 100 x 10.5 x 12m 12 708
789 Thép I 100 x 55 x 4.5 x 6m 6 56.8
790 Thép I 120 x 64 x 4.8 x 6m 6 69
791 Thép I 150 x 75 x 5 x 7 x 12m 12 168
792 Thép I 194 x 150 x 6 x 9 x 12m 12 367.2
793 Thép I 200 x 100 x 5.5 x 8 x 12m 12 255.6
794 Thép I 250 x 125 x 6 x 9 x 12m 12 355.2
795 Thép I 294 x 200 x 8 x 12 x 12m 12 681.6
796 Thép I 300 x 150 x 6.5 x 9 x 12m 12 440.4
797 Thép I 350 x 175 x 7 x 11 x 12m 12 595.2
798 Thép I 390 x 300 x 10 x 16 x 12m 12 1284
799 Mạ kẽm nhúng nóng V50 x 50 x 5 6 22.62

Tin Việt Soul khác
Công trình tiêu biểu
 
HỒ SƠ NĂNG LỰC
  • Hồ sơ năng lực
 
Sơ đồ đường đi
 
Tin từ báo mới
 
Đăng ký Iron

 
Design by Nhật Thành.NET